WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2017 OMHOOG

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017, zo heeft minister Asscher op 4 november bekendgemaakt.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

€ 1.551,60 per maand;

€ 358,05 per week;

€ 71,61 per dag.

Bron: ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-60172.html )