Verdien ik méér wanneer ik rechtstreeks voor een werkgever werk dan voor een uitzendbureau?

Het antwoord daarop is nee.

Volgens de wet heeft iedereen recht op gelijke behandeling. Flexwerkers worden beloond volgens de ‘Inlenersbeloning’. De naam zegt het al. Dit houdt in dat iemand die via een uitzendbureau werkzaam is, recht heeft op dezelfde beloning als iemand direct in loondienst bij de opdrachtgever. Daarnaast betaalt de opdrachtgever de service van het uitzendbureau en dus niet jij als flexwerker!

We leggen je graag uit hoe het zit.

  1. Inlenersbeloning Het loon en de vergoedingen van een uitzendkracht of flexwerker zijn gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan werknemers die werkzaam zijn in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener (de organisatie waar jij aan het werk gaat). Een flexwerker wordt betaald volgens de inlenersbeloning. Er wordt gekeken naar een zestal punten die gelden binnen het bedrijf. Wanneer een bedrijf is aangesloten bij een cao, is het vaak het geval dat deze punten terug te vinden zijn in de cao. Op basis van een aantal punten wordt het salaris voor een flexwerker bepaald:
  2. Het periodeloon in de functieschaal: (dit kan ook inclusief huisvestiging, maaltijden en/of kleding zijn). Je gaat aan de slag bij de inlener in een bepaalde functie. Bijvoorbeeld als bouwopruimer. Hier past dan het schaalloon vanuit de functie bouwopruimer bij. Op deze manier verdien jij hetzelfde als de andere bouwopruimers bij de inlener.
  3. Arbeidsduurverkorting: Afhankelijk van het uitzendbureau wordt dit gecompenseerd in tijd en/of geld. Een inlener heeft een feitelijke werkweek afgesproken. Dit kan een 40-urige werkweek zijn, maar ook bijvoorbeeld een 37-urige werkweek, waarin de werkweek is ingekort. Mocht er onder een verkorte werkweek toch 40 uur worden gewerkt, dan bouwt men atv op in geld waarin het als opslag op het loon wordt betaald, of in extra vrije uren.
  4. Toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid (zoals feestdagentoeslag) en ploegendienst: De bij de inlener geldende toeslagpercentages over het loon, wanneer je een overuur maakt, in het weekend werkt of bijzondere uren maakt, dan geldt voor jou hetzelfde toeslagpercentage als de werknemers bij de inlener in dienst ontvangen. In plaats van 100% van je bruto uurloon, wordt dan bijv. voor de zaterdag 150% betaald. Dit kan opnieuw verschillen per klant of per branche waarin je werkzaam bent.
  5. Initiële loonstijgingen: Wanneer bij de inlener en/of in de cao waaronder zij valt een initiële loonstijging plaatsvindt, dan heb jij hier ook recht op. Je bruto uurloon wordt verhoogd met de procentuele stijging.
  6. Onbelaste kostenvergoedingen, zoals reiskosten of verblijfkosten: De kostenvergoedingen bij de inlener waar jij recht op hebt, die zonder afdracht van loonbelasting kunnen worden vergoed, krijg je uitbetaald. In de meeste gevallen gaat dit om reiskostenvergoeding. Denk hierbij aan kilometervergoeding of OV kostenvergoeding.
  7. Periodieken: Wanneer bij de inlener periodieken van toepassing zijn, of in de cao waar jij via de inlener onder valt, dan heb je recht op een loonsverhoging. Periodieken zijn loonsverhogingen gebaseerd op een ervaringsjaar. Heb jij bijvoorbeeld een jaar bij dezelfde inlener gewerkt dan kan het zijn dat je een periodiek omhoog gaat in de functieschaal met je salaris.

Eerlijke verloning
Bij ons ben je zeker dat je volgens de inlenersbeloning wordt betaald! Waarom? Wij staan 100% achter de gelijke behandeling van de flexwerker. Daarnaast zijn we NEN gecertificeerd en lid van de NBBU om hier als uitzendbureau voor te strijden. Dit betekent onder andere dat we meerdere malen per jaar door deze partijen worden gecontroleerd of wij volgens de regels werken. Op die manier ben je dubbel verzekerd van een eerlijke verloning.

Voordelen
Werken voor een uitzendbureau heeft dus eigenlijk alleen maar voordelen! Als je daar behoefte aan hebt kun je bijvoorbeeld flexibel ingezet worden, zodat je steeds ander werk doet. Als je het niet naar je zin hebt kun je gemakkelijk naar een andere werkplek worden overgeplaatst. Zo zijn er nog veel meer voordelen aan werken via een uitzendbureau.

Wanneer je bij Groene Hart Service komt werken ben je zeker van een eerlijke beloning volgens de regels die bij de inlener gelden! Daarnaast zijn er leuke activiteiten die worden georganiseerd, de jaarlijkse zomerborrel/BBQ en de kerstborrel waar je ook een eigen kerstpakket ontvangt! Ook kun je in aanmerking komen om een auto of scooter van de zaak te ontvangen om gemakkelijk op je werkplek te komen en investeert Groene Hart Service in het geven van cursussen en bieden van opleidingen. Maandelijks wordt er wel een leuke cursus georganiseerd waar jij je voor op kan geven.

Vragen?
Voor meer informatie over voorwaarden, rechten en plichten kun je gerust contact met ons opnemen en kunnen we samen kijken welke situatie op jou van toepassing is. Publicatie datum: 07 січня 2019