Succesvolle cursus Asbestherkenning

Dinsdagavond vond de cursus Asbestherkenning plaats op onze vestiging in Nieuwegein. Met succes! Een zaal vol medewerkers van Groene Hart Service luisterde aandachtig naar de asbestspecialist. Hij behandelde de verschillende vormen van asbest, de geschiedenis van asbest en vooral de gevaren ervan.

De trainer had 35 samples (potjes met materialen) meegenomen van asbest verdacht materiaal. De deelnemers moesten deze beoordelen en vervolgens werden de materialen stuk voor stuk toegelicht. Daarnaast werd aandacht besteed aan wat je moet doen op het moment dat je asbest tegenkomt tijdens een klus.

Groene Hart Service heeft veilig werken en het goed opleiden van personeel hoog op de agenda staan, en organiseert daarom met regelmaat cursussen voor haar medewerkers. Bovendien kwam uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren dat er in de bouw behoefte was aan een cursus op het gebied van asbest.

Na afloop van de cursus Asbestherkenning ontvingen alle deelnemers een certificaat. Al met al een geslaagde avond!

Ben je benieuwd naar de cursus- / scholingsmogelijkheden in jouw vakgebied? Informeer even bij je vestiging.