Oświadczenie o prywatności

1. Wprowadzenie
Groene Hart Service przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z
poufnymi informacjami odwiedzających jej witrynę internetową, kandydatów, pracowników oraz
samozatrudnionych. Groene Hart Service zajmuje się oraz zabezpiecza powierzone jej
informację.Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności, Groene Hart Service zapewnia
wgląd w sposób, w jaki Groene Hart Service przetwarza dane osobowe w określonych sytuacjach
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (AGV = Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

2. Kim jesteśmy
Groene Hart Service Detachering B.V., z główną siedzibą w 2811 EN Reeuwijk, Fokkerstraat 5 z
oddziałami w Amsterdam, Nieuwegein, Apeldoorn oraz Ząbkowicach Śląskich.
Groene Hart Service jest odpowiedzialne za przetwarzanie w rozumieniu systemu AVG, dlatego też
ma kontrolę nad przetwarzaniem danych i ustala cele oraz środki do przetwarzania.
Groene Hart Service włącza czasami zewnętrzne firmy, aby wykonywały dla niej usługi.
Groene Hart Service pozostaję w takich sytuacjach odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych
osobowych. Groene Hart Service zawiera z tymi firmami porozumienia umowne dotyczące
przetwarzania danych osobowych, dzięki którym Twoja prywatność jest gwarantowana.

3. Techniczne informacje
Odwiedzając naszą stronę internetową, witryna gromadzi automatycznie informacje o
(urządzeniach) odwiedzających. Dotyczy to na przykład informacji, z jakich urządzeń odwiedzana jest
strona, adres IP urządzenia, adres IP dostawcy usług internetowych, używany przez Państwa system
operacyjny, datę i godzinę odwiedzin witryny, adres internetowy strony internetowej, z której są
Państwo bezpośrednio powiązani, odwiedzone przez Państwa strony oraz informacje, które Państwo
obejrzeli, lokalizajca geograficzna w której się Państwo znajdują oraz materiał który Państwo
wysyłają oraz pobierają ze strony internetowej. Używamy wyżej wymienionych informacji
technicznych w celu zarządzania witryną oraz poprawy jakości i skuteczności naszej strony
internetowej.

4. Pliki ,,cookies”
Groene Hart Service używa plików ,,cookies” (tak zwane,,ciasteczka”) oraz statystyki sieci. Dzięki
temu możemy obserwować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. W ten sposób
możemy lepiej dostosować naszą stronę do preferencji użytkowników odwiedzających naszą stronę.
Pliki ,,cookies” są małymi fragmentami informacji, które zostaną zapisane na Państwa komputerze.
Podczas kolejnej wizyty naszej strony internetowej, pliki ,,cookies” zostaną rozpoznane, co ułatwi
Państwa wizytę.

5. Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?
W następujących przypadkach dozwolone jest przechowywanie oraz przetwarzanie Państwa danych
osobowych:

 • Jeżeli pozwolili Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej
  konkretnych celów.
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do stworzenia umowy, gdzie Państwo są jedną ze stron
  bądź na Państwa prośbę aby przed zawarciem umowy podjąć działania.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku, który spoczywa
  na Groene Hart Service.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne aby ochronić żywotne interesy Państwa lub innych.
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania użyteczności publicznej bądź
  obowiązku w ramach wykonywania zadań władzy publicznej, które są przypisane do Groene
  Hart Service.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do reprezentowania uzasadnionych interesów GHS lub
  strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i podstawowe
  wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, są ważniejsze niż te interesy.

6. Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu zapewnienia Państwu najlepszej możliwej
oferty usługi HR, w tym praca tymczasowa, oddelegowanie, mediacja, payrolling, administracja płac,
zarządzanie personelem, rozwój osobisty i zatrudnialność oraz rekrutacja i selekcja.
Groene Hart Service używa Państwa danyc

7.Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?
W momencie, gdy są Państwo szukającym pracy, kandydatem, oddelegowanym, (tymczasowym)
pracownikiem, niezależnym przedsiębiorcą bądź mają Państwo relacje zawodowe z Groene Hart
Service – Groene Hart Service może przetwarzać Państwa dane osobowe . Państwo są obciążeni
odpowiedzialnością za poprawność oraz aktualność podanych przez Państwa danych osobowych.
Szukający pracy bądź kandydat:

 • Dane dotyczące zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe;
 • Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć;
 • CV, informacje o edukacji, stażu pracy oraz doświadczeniu zawodowym;
 • Informacje o treningach bądź kursach i/czy testach, które Państwo zdobyli sami bądź za
  naszym pośrednictwem;
 • Informacje o dostępności oraz urlopie;
 • Inne dane mające znaczenie w kontekście oceny o odpowiedniości kandydata, na przykład
  referencje oraz zaświadczenia o dotyczącym doświadczeniu zawodowym;
 • Inne dobrowolnie przedstawione przez Państwa treści (wideo, zdjęcie)
 • Inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane w wskutek bądź
  niezbędne dla zastosowania prawa.
  Oddelegowany, (tymczasowy) pracownik bądź niezależny przedsiębiorca.
  Jeżeli Państwo dla Groene Hart Service bądź jego zleceniodawcy mogą pracować/pracują/pracowali,

Groene Hart Service może przetwarzać następujące dane:

 • Dane dotyczące zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego bądź
  giro oraz inne dane kontaktowe;
 • Dane urodzenia, wiek, płeć;
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach pracy oraz doświadczeniu
  zawodowym;
 • Dane o treningach i szkoleniu oraz/bądź testach, które Państwo sami bądź za naszym
  pośrednictwem zdobyli;
 • Informacje o dostępności oraz urlopie;
 • Narodowość, numer sofi (BSN) & dokument tożsamości (kopia dokumentu tożsamości) oraz
  ewentualnie pozwolenie na pracę;
 • Dane w kontekście selekcji kandydatów do pracy;
 • Dane dotyczące natury oraz zawartości poprzedniego pośrednictwa pracy jak również
  dotyczące jego zakończenia;
 • Inne dane mające znaczenie w kontekście oceny o odpowiedniości kandydata, na przykład
  referencje oraz zaświadczenia o dotyczącym doświadczeniu zawodowym;
 • Inne dane związane z rejestracją pracowników, wynagrodzeń i nieobecności w pracy.
 • Inne dobrowolnie przedstawione przez Państwa treści (wideo, zdjęcie)
 • Inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane w wskutek bądź
  niezbędne dla zastosowania prawa.

8. Osoby trzecie
Groene Hart Service może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom z Groene Hart
Service, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (na przykład przetwarzającym dane), którzy
świadczą usługi w imieniu Groene Hart Service bądź wykonują zlecenia, dostawcom, instytucjom
rządowym oraz innym relacjom biznesowym. Jak również we wszystkich innych przypadkach, w
których możemy być do tego zobowiązani,na przykład poprzez nakaz sądowy czy orzeczenie sądowe.
Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, zobowiązania
prawnego i / lub wykonania umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie ,, Dlaczego
gromadzimy Państwa dane osobowe”.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Holandią. Groene Hart Service podjęło
niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

9. Państwa prawa
Cenimy sobie, aby mogli Państwo z łatwością korzystać ze swoich praw w odniesieniu do
przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli życzą sobie Państwo skorzystać z jednego z niżej
wymienionych praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w poniżej opisany sposób.
Wgląd i/lub zmiana danych
W każdym dowolnym momencie mogą Państwo poprzez info@groenehartservice.nl bądź
0800-4440000 lub listownie Groene Hart Service, Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk poprosić o
podanie, jakie (kategorie) danych są przez nas przetwarzane, w jakim celu, źródło danych oraz jakie
obowiązują okresy przechowywania.
Następnie mogą Państwo skontaktować się w każdym dowolnym momencie w celu uzupełnienia,
ulepszenia bądź usunięcia danych. Jeżeli nieoczekiwanie okaże się, że przekazujemy Państwa błędne
dane, sprostujemy to. W momencie, gdy zmienimy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych
Kiedy nie są Państwo zgodni z treścią danych, które przechowujemy, mogą Państwo zwrócić się z
prośbą o czasowe ograniczenie przetwarzania Państwa danych. Poczekamy z rozpowszechnianiem
Państwa danych dopóki nie będą one zgodne z Państwa opinią. Mogą Państwo złożyć prośbę o
ograniczenie przetwarzania w każdym dowolnym momencie poprzez info@groenehartservice.nl
bądź 0800-4440000 lub listownie Groene Hart Service, Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk.
Zostaną Państwo poinformowani w momencie, kiedy ograniczymy przetwarzanie Państwa danych
osobowych.
Prawo do przekazania danych
Mogą Państwo zapytać o dane, które o Państwu przechowujemy w uporządkowanej, pospolitej oraz
do odczytu maszynowego formie poprzez info@groenehartservice.nl lub 0800-4440000. Są Państwo
całkowicie wolni aby przekazać te dane osobom trzecim.
Prawo aby zostać zapomnianym
W momencie, kiedy nie życzą sobie Państwo więcej korzystać z naszych usług, mogą Państwo złożyć
prośbę o usunięcie Państwa danych osobowych. W każdym dowolnym momencie poprzez
info@groenehartservice.nl lub 0800-4440000 bądź listownie Groene Hart Service B.V., Fokkerstraat
5, 2811 EN Reeuwijk, mogą Państwo złożyć prośbę o usunięcie danych osobowych.
Ponadto mogą Państwo w każdym dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie
danych. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych osobowych, na które dali Państwo
wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało już miejsce.
Procedura, czas reakcji oraz koszty
Postaramy się spełnić Państwa prośbę wymienioną w tym rozdziale, tak szybko jak to możliwe, ale
najpóźniej w ciągu miesiąca. Jesteśmy zobowiązani skontrolować Państwa dokument tożsamości,
zanim Państwa żądanie będzie spełnione. Państwa wnioski będą zasadniczo przetwarzane
elektronicznie, chyba, że nie będzie to możliwe bądź Pańswo zażądają inaczej.
W celu rozpatrzenia Państwa powyższych wniosków nie pobieramy żadnych opłat, chyba, że Państwa
żądania są wygórowane, ewidentnie bezpodstawne bądź jeżeli przy prawie do wglądu poproszą
Państwo o dodatkowe kopie.

10. Inspektor ochrony danych
Groene Hart Service wyznaczyło inspektora do ochrony danych, który będzie nadzorował stosowanie
oraz egzekwowanie zasad dotyczących prywatności. Kontakt z inspektorem:
avg@groenehartservice.nl.

11. Bezpieczeństwo
Groene Hart Service robi wszystko, aby optymalnie ochronić Państwa dane osobowe przed
bezprawnym użyciem. Robimy to na podstawie fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych oraz
technicznych środków. Na przykład: jedynie upoważnione osoby mają dostęp do danych.
Jeżeli i o ile dane dostarczane są do przetwarzających dane, którzy świadczą usługi w imieniu firmy
lub wykonują zlecenia, Groene Hart Service uzgodniło z wyżej wymienionymi podmiotami, że będą
równie optymalnie chronić Państwa dane osobowe.

12. Okres przechowywania
Groene Hart Service przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to wymagane w celu
przetwarzania oraz zgodne z prawnym okresem przechowywania.

13. Pytania, komentarze, skargi oraz (dopuszczalny) wyciek danych
Mają Państwo pytania, uwagi bądź skargi dotyczące ochrony Państwa danych osobowych przez
Groene Hart Service, mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie bądź drogą e-mailową
poprzez info@groenehartservice.nl lub Groene Hart Service B.V., Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wykorzystaniem Państwa danych osobowych przez Groene Hart
Service, mogą Państwo złożyć skargę u Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wyciek danych osobowych
Czy jest mowa o (przypuszczalnym) wycieku danych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego
inspektora ochrony danych poprzez avg@groenehartservice.nl.

15. Zmiany
Groene Hart Service zastrzega sobie prawo do dopasowania bądź zmiany niniejszego oświadczenia o
prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu
ustanowienia żadnych zobowiązań ani porozumienia między GHS a osobą, której dane dotyczą.

16. Inne postanowienia
Postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkie spory wynikające z tego
są zgodne z holenderskim prawem.