Downloads – pliki do pobrania

Kliknij poniżej na odpowiedni temat, aby otworzyć lub pobrać.

Normering Flexwonen (SNF)


Privacy Statement – Oświadczenie o prywatności


Gedrags- en veiligheidsvoorschriften – Przepisy bezpieczenstwa pracy


Uitleg loonstrook – Wyjaśnienie rozliczenia


NBBU CAO Uitzendkrachten


Postanowienia ogólne

Risicoprofielen – Profile ryzyka

Poniżej znajdują się profile ryzyka, związane z różnych branżami i zawodami. Szukasz profilu ryzyka, którego nie ma na liście?

Proszę skontaktować się z biurem 030-2148011

Bouw – Budowlanka


Groensector – Zielen miejska


Recycling – Odpady budowlane