Downloads

Downloads – pliki do pobrania

Kliknij poniżej na odpowiedni temat, aby otworzyć lub pobrać.

 

Normering Flexwonen (SNF)

Privacy Statement – Oświadczenie o prywatności

Gedrags- en veiligheidsvoorschriften – Przepisy bezpieczenstwa pracy

Uitleg loonstrook – Wyjaśnienie rozliczenia 

NBBU CAO Uitzendkrachten

Postanowienia ogólne