Oświadczenie o prywatności

1. Wprowadzenie 

Groene Hart Service przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi informacjami odwiedzających jej witrynę internetową, kandydatów, pracowników oraz samozatrudnionych. Groene Hart Service zajmuje się oraz zabezpiecza powierzone jej informację.Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności, Groene Hart Service zapewnia wgląd w sposób, w jaki Groene Hart Service przetwarza dane osobowe w określonych sytuacjach zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (AGV = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Kim jesteśmy 

Groene Hart Service Detachering B.V., z główną siedzibą w 2811 EN Reeuwijk, Fokkerstraat 5 z oddziałami w Amsterdam, Apeldoorn, Nieuwegein i Rosmalen, oraz Ząbkowicach Śląskich.

Groene Hart Service jest odpowiedzialne za przetwarzanie w rozumieniu systemu AVG, dlatego też ma kontrolę nad przetwarzaniem danych i ustala cele oraz środki do przetwarzania.
Groene Hart Service włącza czasami zewnętrzne firmy, aby wykonywały dla niej usługi.
Groene Hart Service pozostaję w takich sytuacjach odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Groene Hart Service zawiera z tymi firmami porozumienia umowne dotyczące przetwarzania danych osobowych, dzięki którym Twoja prywatność jest gwarantowana.

3. Techniczne informacje 

Odwiedzając naszą stronę internetową, witryna gromadzi automatycznie informacje o (urządzeniach) odwiedzających. Dotyczy to na przykład informacji, z jakich urządzeń odwiedzana jest strona, adres IP urządzenia, adres IP dostawcy usług internetowych, używany przez Państwa system operacyjny, datę i godzinę odwiedzin witryny, adres internetowy strony internetowej, z której są Państwo bezpośrednio powiązani, odwiedzone przez Państwa strony oraz informacje, które Państwo obejrzeli, lokalizajca geograficzna w której się Państwo znajdują oraz materiał który Państwo wysyłają oraz pobierają ze strony internetowej. Używamy wyżej wymienionych informacji technicznych w celu zarządzania witryną oraz poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

4. Pliki „cookies” 

Groene Hart Service używa plików ,,cookies'' (tak zwane,,ciasteczka'') oraz statystyki sieci. Dzięki temu możemy obserwować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. W ten sposób możemy lepiej dostosować naszą stronę do preferencji użytkowników odwiedzających naszą stronę. Pliki ,,cookies'' są małymi fragmentami informacji, które zostaną zapisane na Państwa komputerze. Podczas kolejnej wizyty naszej strony internetowej, pliki ,,cookies'' zostaną rozpoznane, co ułatwi Państwa wizytę.

5. Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe? 

W następujących przypadkach dozwolone jest przechowywanie oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 • Jeżeli pozwolili Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów.
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do stworzenia umowy, gdzie Państwo są jedną ze stron bądź na Państwa prośbę aby przed zawarciem umowy podjąć działania.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku, który spoczywa na Groene Hart Service.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne aby ochronić żywotne interesy Państwa lub innych.
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania użyteczności publicznej bądź obowiązku w ramach wykonywania zadań władzy publicznej, które są przypisane do Groene Hart Service.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do reprezentowania uzasadnionych interesów GHS lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i podstawowe wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, są ważniejsze niż te interesy.

6. Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu zapewnienia Państwu najlepszej możliwej oferty usługi HR, w tym praca tymczasowa, oddelegowanie, mediacja, payrolling, administracja płac, zarządzanie personelem, rozwój osobisty i zatrudnialność oraz rekrutacja i selekcja.

Groene Hart Service używa Państwa danych osobowych w niżej opisanych celach:

 • Połączenie podaży oraz popytu na rynku pracy.
 • Informowanie Państwa o interesujących produktach i usługach Groene Hart Service oraz stron trzecich.
 • Rejestrowanie oraz przetwarzanie przepracowanych godzin w naszym systemie płac.
 • Zdolność dokonania Państwa przydatności i dostępności w związku z mediacją w sprawie pracy stałej, tymczasowej lub zlecenia, gdzie wyniki testów będą mogły być również w tym celu wykorzystane.
 • Kontakt z Państwem w związku z komercyjnymi ofertami, biuletynami oraz kampaniami promocyjnymi, które mogą być dla Państwa interesujące, pod warunkiem, że wcześniej wyrazili na to Państwo dobrowolną zgodę (opt-in)
 • Do budowania relacji między pracownikami a personelem, potem ich utrzymaniem i utrzymaniem odpowiedniej administracji.
 • Wypełnianie naszych obowiązków integracyjnych i spełnianie wymogów stawianych przez władze aby pomagać osobom w powrocie na rynek pracy.
 • Ustalenie w umowie ze zleceniodawcą zlecenia oraz jego utrzymanie oraz przestrzeganie.
 • Przetwarzanie danych na potrzeby naszego zleceniodawcy w kontekście selekcji kandydatów do pracy.
 • Promowanie Państwa rozwoju osobistego oraz zdolności zatrudnienia, w tym szkolenie, edukację oraz testowanie
 • W celu zarządzania w tym zarządzania informacją, zapewnienia wewnętrznej kontroli oraz bezpieczeństwa firmy i przeprowadzania audytów jak i kontroli księgowości.
 • W celach jakościowych takich jak certyfikacja.
 • Dotacje, zniżki premium i tym podobne.
 • Jeżeli zawarliśmy z Państwem relację mediacyjną pracowników bądź personelu, w celu zachowania zgodności z przepisami i regulacjami, w tym nie ograniczając się do identyfikacji, prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, zapobiegania oszustwom oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

7. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy? 

W momencie, gdy są Państwo szukającym pracy, kandydatem, oddelegowanym, (tymczasowym) pracownikiem, niezależnym przedsiębiorcą bądź mają Państwo relacje zawodowe z Groene Hart Service – Groene Hart Service może przetwarzać Państwa dane osobowe . Państwo są obciążeni odpowiedzialnością za poprawność oraz aktualność podanych przez Państwa danych osobowych.

Szukający pracy bądź kandydat:

 • Dane dotyczące zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe;
 • Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć;
 • CV, informacje o edukacji, stażu pracy oraz doświadczeniu zawodowym;
 • Informacje o treningach bądź kursach i/czy testach, które Państwo zdobyli sami bądź za naszym pośrednictwem;
 • Informacje o dostępności oraz urlopie;
 • Inne dane mające znaczenie w kontekście oceny o odpowiedniości kandydata, na przykład referencje oraz zaświadczenia o dotyczącym doświadczeniu zawodowym;
 • Inne dobrowolnie przedstawione przez Państwa treści (wideo, zdjęcie)
 • Inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane w wskutek bądź niezbędne dla zastosowania prawa.

Oddelegowany, (tymczasowy) pracownik bądź niezależny przedsiębiorca

 • Jeżeli Państwo dla Groene Hart Service bądź jego zleceniodawcy mogą pracować/pracują/pracowali, Groene Hart Service może przetwarzać następujące dane:
 • Dane dotyczące zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego bądź giro oraz inne dane kontaktowe;
 • Dane urodzenia, wiek, płeć;
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach pracy oraz doświadczeniu zawodowym;
 • Dane o treningach i szkoleniu oraz/bądź testach, które Państwo sami bądź za naszym pośrednictwem zdobyli;
 • Informacje o dostępności oraz urlopie;
 • Narodowość, numer sofi (BSN) & dokument tożsamości (kopia dokumentu tożsamości) oraz ewentualnie pozwolenie na pracę;
 • Dane w kontekście selekcji kandydatów do pracy;
 • Dane dotyczące natury oraz zawartości poprzedniego pośrednictwa pracy jak również dotyczące jego zakończenia;
 • Inne dane mające znaczenie w kontekście oceny o odpowiedniości kandydata, na przykład referencje oraz zaświadczenia o dotyczącym doświadczeniu zawodowym;
 • Inne dane związane z rejestracją pracowników, wynagrodzeń i nieobecności w pracy.
 • Inne dobrowolnie przedstawione przez Państwa treści (wideo, zdjęcie)
 • Inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane w wskutek bądź niezbędne dla zastosowania prawa.

8. Osoby trzecie 

Groene Hart Service może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom z Groene Hart Service, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (na przykład przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w imieniu Groene Hart Service bądź wykonują zlecenia, dostawcom, instytucjom rządowym oraz innym relacjom biznesowym. Jak również we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani,na przykład poprzez nakaz sądowy czy orzeczenie sądowe.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, zobowiązania prawnego i / lub wykonania umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie ,, Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe''.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Holandią. Groene Hart Service podjęło niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

9. Państwa prawa 

Cenimy sobie, aby mogli Państwo z łatwością korzystać ze swoich praw w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli życzą sobie Państwo skorzystać z jednego z niżej wymienionych praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w poniżej opisany sposób.

Wgląd i/lub zmiana danych

W każdym dowolnym momencie mogą Państwo poprzez info@groenehartservice.nl bądź 0800-4440000 lub listownie Groene Hart Service, Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk poprosić o podanie, jakie (kategorie) danych są przez nas przetwarzane, w jakim celu, źródło danych oraz jakie obowiązują okresy przechowywania.

Następnie mogą Państwo skontaktować się w każdym dowolnym momencie w celu uzupełnienia, ulepszenia bądź usunięcia danych. Jeżeli nieoczekiwanie okaże się, że przekazujemy Państwa błędne dane, sprostujemy to.

W momencie, gdy zmienimy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych

Kiedy nie są Państwo zgodni z treścią danych, które przechowujemy, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o czasowe ograniczenie przetwarzania Państwa danych. Poczekamy z rozpowszechnianiem Państwa danych dopóki nie będą one zgodne z Państwa opinią. Mogą Państwo złożyć prośbę o ograniczenie przetwarzania w każdym dowolnym momencie poprzez info@groenehartservice.nl bądź 0800-4440000 lub listownie Groene Hart Service, Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk.
Zostaną Państwo poinformowani w momencie, kiedy ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do przekazania danych

Mogą Państwo zapytać o dane, które o Państwu przechowujemy w uporządkowanej, pospolitej oraz do odczytu maszynowego formie poprzez info@groenehartservice.nl lub 0800-4440000. Są Państwo całkowicie wolni aby przekazać te dane osobom trzecim.

Prawo aby zostać zapomnianym

W momencie, kiedy nie życzą sobie Państwo więcej korzystać z naszych usług, mogą Państwo złożyć prośbę o usunięcie Państwa danych osobowych. W każdym dowolnym momencie poprzez info@groenehartservice.nl lub 0800-4440000 bądź listownie Groene Hart Service B.V., Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk, mogą Państwo złożyć prośbę o usunięcie danych osobowych.
Ponadto mogą Państwo w każdym dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych osobowych, na które dali Państwo wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało już miejsce.

Procedura, czas reakcji oraz koszty

Postaramy się spełnić Państwa prośbę wymienioną w tym rozdziale, tak szybko jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu miesiąca. Jesteśmy zobowiązani skontrolować Państwa dokument tożsamości, zanim Państwa żądanie będzie spełnione. Państwa wnioski będą zasadniczo przetwarzane elektronicznie, chyba, że nie będzie to możliwe bądź Pańswo zażądają inaczej.

W celu rozpatrzenia Państwa powyższych wniosków nie pobieramy żadnych opłat, chyba, że Państwa żądania są wygórowane, ewidentnie bezpodstawne bądź jeżeli przy prawie do wglądu poproszą Państwo o dodatkowe kopie.

10. Inspektor ochrony danych 

Groene Hart Service wyznaczyło inspektora do ochrony danych, który będzie nadzorował stosowanie oraz egzekwowanie zasad dotyczących prywatności. Kontakt z inspektorem: avg@groenehartservice.nl.

11. Bezpieczeństwo 

Groene Hart Service robi wszystko, aby optymalnie ochronić Państwa dane osobowe przed bezprawnym użyciem. Robimy to na podstawie fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych oraz technicznych środków. Na przykład: jedynie upoważnione osoby mają dostęp do danych.

Jeżeli i o ile dane dostarczane są do przetwarzających dane, którzy świadczą usługi w imieniu firmy lub wykonują zlecenia, Groene Hart Service uzgodniło z wyżej wymienionymi podmiotami, że będą równie optymalnie chronić Państwa dane osobowe.

12. Okres przechowywania 

Groene Hart Service przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to wymagane w celu przetwarzania oraz zgodne z prawnym okresem przechowywania.

13. Pytania, komentarze, skargi oraz (dopuszczalny) wyciek danych 

Mają Państwo pytania, uwagi bądź skargi dotyczące ochrony Państwa danych osobowych przez Groene Hart Service, mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie bądź drogą e-mailową poprzez info@groenehartservice.nl lub Groene Hart Service B.V., Fokkerstraat 5, 2811 EN Reeuwijk.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wykorzystaniem Państwa danych osobowych przez Groene Hart Service, mogą Państwo złożyć skargę u Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wyciek danych osobowych 

Czy jest mowa o (przypuszczalnym) wycieku danych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego inspektora ochrony danych poprzez avg@groenehartservice.nl.

15. Zmiany 

Groene Hart Service zastrzega sobie prawo do dopasowania bądź zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu ustanowienia żadnych zobowiązań ani porozumienia między GHS a osobą, której dane dotyczą.

16. Inne postanowienia 

Postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkie spory wynikające z tego są zgodne z holenderskim prawem.