Co to są koszta eksterytorialne?

Jest to porozumienie podatkowe, które umożliwia pracownikom którzy mieszkają za granicą, a tymczasowo pracują w Holandii, otrzymywać nieopodatkowany zwrot z tytułu dodatkowych kosztów, które pracownicy ponoszą, ponieważ tymczasowo pracują poza krajem pochodzenia.

W zbiorowym układzie pracy dla pracowników tymczasowych umożliwiono agencji pośrednictwa pracy i pracownikowi tymczasowemu zawarcie umów o wymianie części wynagrodzenia na zwrot kosztów eksterytorialnych. Pracownik tymczasowy rezygnuje w tej sytuacji z części opodatkowanej płacy w zamian za otrzymanie nieopodatkowanych zwrotów.

Poniższe komponenty wynagrodzenia mogą być wymienione:

 • Część wynagrodzenia okresowego
 • Ponadustawowe dni urlopu,
 • Dodatki za nienormowany czas pracy i nadgodziny
 • Godziny rekompensowane

Zamiana wynagrodzenia na zwolnione od podatku zwroty kosztów jest możliwa, jeśli pracownik tymczasowy ponosi:

 • podwójne koszty zakwaterowania
 • dodatkowe wydatki na życie.

Zastosowanie ulg i zwrotów wynikające z kosztów eksterytorialnych musi spełniać następujące warunki:

 • Musi być uzgodnione w formie pisemnej;
 • Nieopodatkowany zwrot, przyznawany w ramach tych przepisów, ogranicza się do faktycznie poczynionych kosztów;
 • Wysokość wynagrodzenia po dokonaniu zamiany nie może być niższa od ustawowego wynagrodzenia minimalnego;
 • Zamiana wynagrodzenia ogranicza się do maksimum 30% rzeczywistego wynagrodzenia;
 • Zamiana części wynagrodzenia nie ma wpływu na podstawę wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych oraz dodatków z tytułu nienormowanego czasu pracy;
 • Wymiana okresowego wynagrodzenia oraz ponad ustawowych dni urlopu może jedynie maksymalnie wynosić 81% wysokości kosztów eksterytorialnych (faktor wymiany 0,81). Faktor wymiany 81% nie ma zastosowania do zamiany dodatków za nienormowany czas pracy, nadgodzin oraz godzin rekompensowanych;
 • Zamieniona część wynagrodzenia nie stanowi podstawy do naliczania rezerw takich jak dni urlopu, dodatku urlopowego, krótkiego urlopu oraz urlopu specjalnego, dni świątecznych;
 • Zamieniona część wynagrodzenia stanowi podstawę do naliczania prawa do emerytury.

Źródło:
Artykuł 20 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Publicatie datum: 01 lutego 2021