System fazowy od 2022 roku

Od początku roku zmieniło się kilka najważniejszych ustaleń względem pracowników tymczasowych, w tym system fazowy. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie!

Jako pracownik tymczasowy (tzn. zatrudniony przez agencję pośrednictwa pracy) przechodzisz przez system fazowy organizacji zrzeszającej pośredników zatrudnienia - NBBU. Twoja sytuacja prawna (względem umowy z pracodawcą) zależy od tego, na jakim etapie współpracy jesteś w tym momencie (potocznie mówimy na to: “jestem na fazie 1, 2, 3 lub 4”).

Za każdą kolejną fazą otrzymujesz więcej praw. Dotyczy to praw takich jak system emerytalny, okres wypowiedzenia czy ciągłość zatrudnienia i wynagrodzenia.

Na końcu poprzedniego roku zrzeszenie NBBU podjęło decyzję o zmianie systemu fazowego. Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 3. stycznia 2022, roku znajdziesz poniżej.

Uwaga: Zmiany te dotyczą tylko pracowników tymczasowych, którzy zostali zatrudnieni po 3 stycznia 2022 roku. Osoby zatrudnione przed tą datą otrzymuję kontrakty według wcześniejszego systemu fazowego.

Na początku krótkie przypomnienie, jak wygląda wcześniejszy system fazowy.


Wytłumaczenie:


Faza 1 i 2: są na bardzo podobnych zasadach oraz łącznie trwają 78 tygodni.

Faza 3: umowa na czas określony trwa maksymalnie 4 lata, podczas której można podpisać maksymalnie sześć omów.

Faza 4: Kontrakt na czas nieokreślony.


 

Nowe zasady:


Faza 1 i 2: Od tego roku nie będzie rozdzielenia na fazę 1 i 2, obie będą określane jako całość. Zamiast 78 tygodni, od teraz faza 1 i 2 wynosi 52 tygodnie łącznie.

Faza 3: Umowa na czas określony. Następuje po zakończeniu fazy 1 i 2 oraz zostaje skrócone do maksymalnie 3 lat. Liczba umów na fazie 3 pozostaje taka sama i wynosi więc maksymalnie 6 umów w ciągu 3 lat.

Faza 4: Po zakończeniu poprzednich umów następuje kontrakt na czas nieokreślony.Czas oczekiwania na odkładanie składek emerytalnych Stipp.


Do tej pory czas oczekiwania na odkładanie składek emerytalnych w Stipp wynosił 26 tygodni. Dla osób zatrudnionych po 3 stycznia 2022 zostaje on skrócony do 8 tygodni. Dotyczy to również wcześniejszych pracowników Groene Hart Service, zatrudnionych przez 3 stycznia 2022 roku.Jeżeli masz więcej pytań na temat systemu fazowego, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail pytania@groenehartservice.nl, a nasi konsultanci udzielą Ci informacji!

Publicatie datum: 20 stycznia 2022