Historische Mijlpaal: 100 Actieve Uitzendkrachten in Apeldoorn Bereikt!

Om dit te vieren gingen Timo Niemeijer en Sifra Niemeijer langs om Harjan Houben en Viktoria Popik te verrassen met een prachtige bos bloemen, gebak en natuurlijk een cadeau! We stelden hen ook een aantal vragen:

Hoe voelt het om deze mijlpaal te bereiken?
"Helemaal super natuurlijk!" zegt Harjan, trots. "Maar ik wil wel benadrukken dat dit succes zonder de volledige steun van de hele organisatie niet mogelijk was. GHS staat voor Groei, Hart en Samenwerking, en ik geloof dat het aanhouden van deze normen en waarden ons naar dit prachtige resultaat heeft gebracht." Viktoria voegt toe: "Samen kun je zoveel meer bereiken! Ik ben ontzettend trots om deel uit te maken van het bereiken van deze mijlpaal."

Wat is nu jullie doelstelling?
In plaats van direct te streven naar het verdubbelen van het aantal uitzendkrachten naar 200, leggen Harjan en Viktoria de nadruk op tevredenheid. "Voor ons en de waarden van het familiebedrijf is het belangrijkste om zowel de uitzendkrachten als klanten tevreden te houden, kwaliteit te behouden en echt de H van hart waar te maken door mensen te helpen aan een passende baan," vertelt Harjan.

Wat is de sleutel tot succesvol managen van veel uitzendkrachten?
Volgens Harjan en Viktoria zijn transparantie en open communicatie essentieel. "Duidelijkheid en goede communicatie naar zowel uitzendkrachten als klanten is heel belangrijk," zegt Harjan. "Dit zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd en goed geïnformeerd voelt."

Wat is de feedback van de uitzendkrachten? Zijn ze tevreden met hun werk?
"Over het algemeen zijn onze medewerkers heel erg tevreden en vooral ontzettend dankbaar," vertelt Viktoria. "Zelfs als de opdracht stopt, willen ze nog bij ons blijven en staan ze open voor andere mogelijkheden." Harjan voegt toe: "We hebben zelfs uitzendkrachten die aangeven alleen overgeplaatst te willen worden naar een andere locatie of opdrachtgever als wij als contactpersoon blijven. Dit onderstreept de persoonlijke band die wij met de uitzendkrachten opbouwen en onze sociale betrokkenheid."

Hebben jullie veranderingen ingezet om dit resultaat te behalen?
"We hebben ons het afgelopen jaar optimaal ingezet op de werving," vertelt Harjan. "Viktoria en ik bezochten elke maand banenbeurzen en daarnaast hebben we organisatiebreed verbeterde wervingsprocessen ingevoerd. De samenwerking met andere afdelingen zoals de backoffice, het wagenparkbeheer, maar ook de ondersteuning vanuit marketing met betrekking tot wervingcampagnes, hebben een cruciale bijdrage geleverd aan dit succes."

Wat is voor jullie het meest bevredigende aspect bij het behalen van deze mijlpaal?
"Het realiseren van iets wat tot op heden nog nooit was gebeurd, en dat met een minimale bezetting," zeggen Harjan en Viktoria. "Deze prestatie benadrukt de effectiviteit van onze aanpak, synergie en de kracht van samenwerking binnen de organisatie."

Willen jullie nog een boodschap achterlaten voor de lezers?
"Je doet het samen!" Volgens Harjan en Viktoria bewijst deze mijlpaal wat je kunt bereiken als je als team samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel, met een sterke focus op goede communicatie, samenwerking en een hart voor mensen.
Publicatie datum: 20 juni 2024