Het binden en boeien van flexmedewerkers

Vorige week werd het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (METEO) weer naar alle flexmedewerkers van Groene Hart Service verzonden. Een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Waar ging het goed, waar kan het beter? Jeroen Dalhuisen is als operationeel manager bedenker en verantwoordelijke voor het onderzoek. Hij vertelt hoe dit ons als organisatie vooruit helpt en welke voordelen dit heeft voor onze klanten.

“Wij vinden het als organisatie belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn. Wij doen graag een stapje extra voor onze flexmedewerkers, helpen ze bij hun financiën, bij het halen van een rijbewijs of bij het kiezen van een opleiding”, legt Jeroen uit. “Het binden en boeien van onze mensen heeft al lange tijd onze aandacht. Dit heeft 3 jaar geleden een plek gevonden in de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, waar wij actief mee aan de slag zijn gegaan. Als uitzendbureau ben je wel de feitelijke, maar niet de functionele werkgever van de medewerker. Toch zijn er gebieden waar wij denken invloed op te kunnen hebben binnen de duurzame inzetbaarheid. Deze gebieden of pijlers die het METEO dan ook aanraakt, zijn de thema’s ‘ontwikkeling en mobiliteit’, ‘vitaliteit en gezondheid’ en ‘motivatie en betrokkenheid bij de organisatie’”, is Jeroen zijn onderbouwing.

Belangrijk informatiekanaal
Met het METEO achterhalen wij wat de mening van onze medewerkers is over onze huidige dienstverlening en waar de behoeftes liggen. Op die manier kunnen wij testen of het huidige beleid voldoet en waar wij nog kunnen verbeteren of onze diensten kunnen uitbreiden. Wat vind je van de contactmomenten met ons als uitzendbureau, op welke manier Groene Hart Service de ontwikkeling van de medewerker kan stimuleren? Is er sprake van te hoge werkdruk en/of pestgedrag? Vragen die ieder jaar belangrijk zijn om te stellen en waar soms hele belangrijke informatie uit naar voren komt. Een belangrijk informatiekanaal voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering.

Wat levert het op?
Gelukkig zien wij ieder jaar dat veel van onze medewerkers ontzettend tevreden zijn. 93 % van de medewerkers zou ons aanbevelen. Daar zijn we natuurlijk trots op. Tevreden medewerkers zijn immers loyale medewerkers en dat is, vooral in een tijd waarbij mensen makkelijk en snel wisselen van baan, heel belangrijk. Onze klanten willen wij namelijk ook het liefst bedienen met medewerkers die langdurig inzetbaar zijn. Daarin slagen we in veel gevallen, sommige medewerkers zijn zelfs inmiddels in vaste dienst bij ons. Bovendien zijn ze voor klanten steeds breder en langer inzetbaar door de cursussen die we ze bieden. Onze klanten zijn erg positief, blijkt uit klantevaluaties.

Onder de loep
De resultaten van het METEO gebruiken we ieder jaar om onze organisatie onder de loep te nemen. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan op basis van de behoefte van ons flexpersoneel. “Uit het onderzoek bleek dat er behoefte was aan meer informatie vanuit de organisatie over bijvoorbeeld wetgeving en cao’s. Nu versturen we maandelijks een update naar de flexmedewerkers over aanpassingen van de cao’s, maar ook interne veranderingen en ander nieuws. Dat wordt erg gewaardeerd”, ondervindt Jeroen na onderzoek. “Ook is het cursusaanbod beter toegespitst op de behoeftes. Zo hebben we de cursus Omgaan met fysieke belasting veel georganiseerd, omdat medewerkers met een zwaar beroep bijvoorbeeld niet wisten hoe ze hun lijf gezond kunnen houden. Daar hebben ze we tips en handvatten voor gegeven.”

Op deze manier kan Groene Hart Service een bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel, namelijk het vergroten van de Duurzame Inzetbaarheid door het binden en boeien van ons personeel. Publicatie datum: 21 december 2020