Duurzame inzetbaarheid en flexkrachten

Sinds 2017 zet Groene Hart Service (GHS) zich in voor de Duurzame Inzetbaarheid van flexkrachten. Door middel van een project in samenwerking met de NBBU, hebben we de afgelopen jaren gekeken naar hoe we kunnen bevorderen dat medewerkers gedurende hun loopbaan op een prettige manier aan het werk zijn en blijven. De elementen waarnaar gekeken wordt zijn: Ontwikkeling & Mobiliteit, Vitaliteit & Gezondheid en Betrokkenheid & Motivatie. Naar aanleiding van dit eerste project zijn er aantal concrete acties ondernomen, zoals het verbeteren van communicatie door nieuwsbrieven en berichtgeving, invoering van een gesprekscyclus waarbij de deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid regelmatig onder de aandacht gebracht worden, het opstellen van een scholingsplan en nog veel meer.

Jaarlijks voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit om te kijken wat er speelt onder de medewerkers en waar de behoeftes liggen. De richting van ons HR beleid wordt vervolgens aangepast op de resultaten van dit onderzoek, gecombineerd met hetgeen we geleerd hebben tijdens het project Duurzame Inzetbaarheid.

Loopbaan Intermediair
Dit voorjaar starten wij een nieuwe project in samenwerking met de NBBU: Loopbaan Intermediair. Dit project borduurt voort op Duurzame Inzetbaarheid. Belangrijkste verschil is dat er hierbij veel verder wordt ingezoomd op de individuele behoeftes van medewerkers. Tijdens dit project zullen een aantal van onze flexmedewerkers gesprekken voeren met een externe coach om de loopbaanbehoefte te bepalen.

Het is belangrijk om regelmatig in kaart te brengen waar je op dit moment staat in je loopbaan en waar je de komende jaren naar toe wilt groeien. Deze groei en ontwikkeling zijn overigens ook één van onze focuspunten tijdens inschrijvings- en functioneringsgesprekken met onze medewerkers. Wanneer je dit in kaart hebt gebracht kun je, samen met GHS, gaan bepalen welke stappen er nodig zijn om daar te komen.

Onderdeel van het nieuwe project is dat er door DOORZAAM budget voor 10 flexkrachten beschikbaar wordt gesteld. Dit geld kan gebruikt worden om de eerder besproken loopbaandoelen te realiseren. Je kunt hierbij denken aan een opleiding, cursus of externe coach om de doelen te bereiken.

Je kunt als medewerker van GHS altijd een gesprek aanvragen met jouw contactpersoon, om te bespreken wat jouw doelen zijn en hoe je daar wilt komen.

Ook als sollicitant ben je uiteraard van harte welkom! Publicatie datum: 11 april 2019