Moeite met het invullen van uw SROI verplichting?

Vluchtelingen, ook wel statushouders, zijn een bijzonder interessante doelgroep voor de invulling van een SROI (Social Return on Investment) verplichting. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 100.000 vluchtelingen waarvan een aanzienlijk percentage met vakinhoudelijke ervaring. En misschien nog belangrijker: ze zijn gemotiveerd! Groene Hart Service ziet kansen voor dit deel van de Nederlandse bevolking.

Dus bent u op zoek naar de juiste (tijdelijke) medewerker? Heeft u een SROI verplichting die u in dient te vullen? O wilt u graag een maatschappelijke bijdrage leveren, maar heeft u geen tijd om met allerlei overheidsinstanties contact op te nemen? Wij helpen u graag!

Project Statushouders
Recentelijk zijn wij gestart met het project om vóór de zomer van 2019 50 statushouders, of zoals wij het liever willen noemen: wereldse collega’s, bij Groene Hart Service in dienst te hebben. Wij informeren u graag hoe wij u met deze groep nieuwe medewerkers kunnen helpen bij het invullen van o.a. uw SROI verplichting.

SROI en vluchtelingen
De meeste vluchtelingen in onze doelgroep zijn nu tussen de 3 en 5 jaar in Nederland en hebben de inburgeringscursus doorlopen. Het overgrote deel van de vluchtelingen ontvangt nu een bijstandsuitkering. Het inhuren van een vluchteling levert daarmee een aanzienlijke bijdrage in het vervullen van uw SROI verplichting. Bovendien wil deze groep mensen heel graag aan de slag!

Natuurlijk komen zij uit een andere (werk)cultuur en niet iedereen beheerst de Nederlandse taal optimaal. Wij informeren u graag over de verschillen in cultuur, zodat er vanaf dag één over en weer begrip ontstaat. Om de wereldse collega’s een zo optimaal mogelijke start te geven krijgen zij van ons een introductietraining over het werken in Nederland. Daarnaast krijgen zij ook een vast contactpersoon op de vestiging om alle vragen, en natuurlijk ook de uwe, te beantwoorden.

Wilt u meer weten over het project, wilt u een wereldse collega via Groene Hart Service inhuren of wilt u meer weten over SROI in het algemeen? Neem dan contact op met Groene Hart Service! Publicatie datum: 28 januari 2019