Hercertificering VCA/VCU behaald

In juni werd er bij de verschillende vestigingen van Groene Hart Service een audit gehouden voor de hercertificering van het VCA/VCU systeem.

We zijn met vlag en wimpel geslaagd en daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Tijdens de audit wordt beoordeeld of de processen en procedures op een juiste wijze worden uitgevoerd en vastgelegd, dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Vastgesteld is, op basis van de resultaten van o.a. de interne audit en directiebeoordeling, dat de activiteiten beheerst worden uitgevoerd en tot continue verbetering hebben geleid.

Het auditteam heeft tijdens het onderzoek voldoende bewijs gevonden dat we werken conform de normeisen en bevestigt dat aan alle auditdoelstellingen is voldaan.

Het nieuwe certificaat is dan ook behaald en is terug te vinden op onze website!
https://www.groenehartservice.nl/downloads/