Groenvoorzieners gezocht in november: meld je aan!

Van 10 t/m 17 november start de derde fase van het project op infanterieschietkamp te Harskamp. We zoeken groenvoorzieners met VCA diploma die in de week van 10 t/m 17 november beschikbaar zijn om aan de slag te gaan in dit onderhoudsproject!

Meld je vóór 1 november aan via apeldoorn@groenehartservice.nl of bel naar 055 578 55 35.

Project Infanterieschietkamp te Harskamp

Zoals eerder gemeld is één van onze klanten in opdracht van Het Rijksvastgoedbedrijf in maart gestart met het bos- en natuurbeheer van het infanterieschietkamp te Harskamp. Groene Hart Service levert een grote ploeg groenvoorzieners voor dit project.

Het infanterieschietkamp te Harskamp is slechts één week in maart, september en november toegankelijk (schietvrije weken). Dus alle werkzaamheden moeten in die drie weken gereed zijn. Dit vraagt een zeer strakke planning van mensen en materieel.

Per schietvrije week zijn er ongeveer 70 man werkzaam op het terrein. Een zeer belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Wij mogen dan ook op geen enkele wijze de grond roeren. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit het verwijderen van ongewenste opslag in houtopstanden (ca 19.023 are) en in open terreinen (ca 7.061 are) en het verwijderen van 300 bomen. De ongewenste opslag is voor het grootste gedeelte prunus en grove den tot twee meter hoog.

Oriëntatie op het terrein

Het gehele infanterie schietkamp is in kaart gebracht in een onderhoudsapp. Hierin kan de medewerker alle informatie vinden over de locatie waar hij op dat moment is. Er staat exact waar wat moet gebeuren, tevens staan de verblijfplaatsen van flora en fauna hier op aangegeven. Ook worden de wijzigingen tijdens de werkzaamheden doorgegeven via de app en de vindplaatsen van niet gesprongen explosieven worden vastgelegd middels GPS coördinaten en foto’s. Ook de opdrachtgever heeft toegang tot de app en kan zo 24/7 meekijken en beschikken over alle informatie.

Werk je mee?

Wil je ook meewerken aan dit bijzondere en leuke project? Meld je snel aan, dan laten wij je zo spoedig mogelijk weten of je in de week van 10 t/m 17 november aan de slag kunt! Mail naar apeldoorn@groenehartservice.nl of bel naar 055 578 55 35.