Cursus Documentherkenning

Afgelopen dinsdag vond de cursus ‘Documentherkenning voor de NEN 4400-1 norm’ plaats bij Groene Hart Service.

Een belangrijke cursus voor medewerkers in de flexbranche, waarbij je leert een Identiteitsdocument te controleren op de in het document aanwezige echtheidskenmerken en druktechnieken. Ook weet men of een vreemdeling wel of niet aan het werk mag en welke documenten van toepassing zijn.

Tijdens de cursus werd ingegaan op een aantal wetten die van toepassing zijn bij het controleren / vragen naar het ID-bewijs, zoals de Wet op de Identificatieplicht en de Vreemdelingenwet.