Cursus Asbestherkenning

Werk je (regelmatig) voor GHS in de bouwsector? We bieden je een leerzame bouwgerichte cursus aan!

Groene Hart Service heeft veilig werken en ontwikkeling van mens en bedrijf hoog in het vaandel staan. Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek van afgelopen december kwam naar voren dat een aantal medewerkers van GHS in de Bouwsector behoefte heeft aan een cursus in asbestherkenning.

Om aan deze wens tegemoet te komen organiseren wij dinsdag 15 mei een cursus Asbestherkenning in samenwerking met een externe trainer. Deze cursus zal inhoudelijk over de volgende onderwerpen gaan:

  • Soorten asbest
  • Gevaren van asbest
  • Asbest toepassingen
  • Asbest wetgeving globaal
  • Hoe te handelen als je asbest aantreft
  • Hoe te handelen als je al in aanraking ben gekomen asbest
  • Monsterherkenning

Datum: 15 mei 2018
Locatie: onze vestiging in Nieuwegein.
Tijd: 17.00 – 20.00 uur. De inloop met broodjes is om 16.30 uur.

Deelnemers aan de cursus ontvangen vervolgens een certificaat Asbestherkenning.

Deelname aan deze cursus is voor medewerkers van GHS geheel kosteloos, maar wel aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Meld je aan!

Meld je nog snel aan via opleidingen@groenehartservice.nl of bel met je vestiging. Je kunt hier uiteraard ook terecht als je vragen hebt over deze cursus.

Voorwaarden

Alleen werknemers van GHS kunnen zich opgeven en deelnemen aan deze cursus.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken, wordt er geselecteerd op basis van senioriteit. Aanmeldingen die niet tot de cursus kunnen worden toegelaten hebben vervolgens voorrang bij de volgende cursus.

Deelnemers aan de cursus ontvangen een bevestiging per mail. Ben je toch verhinderd om deel te nemen aan de cursus, dan dien je dit per mail of telefonisch door te geven aan GHS, uiterlijk 3 dagen van te voren zodat GHS een vervangende deelnemer kan kiezen. Wanneer je zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdatum wordt het volledige bedrag van de cursus op het salaris ingehouden.

Deze cursus wordt aangeboden en betaald door GHS onder voorwaarde van een inspanningsverplichting. 25% van de kosten van de cursus komen voor eigen rekening van de deelnemer wanneer deze:

  • Geen actieve leerhouding tijdens de cursus / opleiding toont;
  • Zijn arbeidsovereenkomst op eigen initiatief beëindigt binnen 8 weken na deelname aan de cursus.