Certificaat Duurzame Inzetbaarheid in ontvangst genomen

Namens Groene Hart Service heeft onze collega Jeroen onlangs op de NBBU-bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid een certificaat voor onze deelname aan het project DI in ontvangst genomen.

Tijdens het project Duurzame Inzetbaarheid heeft de NBBU advies gegeven over het vergroten van Duurzame Inzetbaarheid bij Flexkrachten. In het kader van dit project is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder flexkrachten van GHS. Hierbij is gekeken naar de huidige situatie en de behoefte van medewerkers op het gebied van:

  • Ontwikkeling & Mobiliteit
  • Vitaliteit & Gezondheid
  • Betrokkenheid & Motivatie

We bedanken alle medewerkers die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemers ontvangen binnenkort een verslag met de uitkomsten van het onderzoek

Uitkomsten project DI

De resultaten van dit project worden de komende tijd voor medewerkers van Groene Hart Service merkbaar. De eerder genoemde aandachtsgebieden van Duurzame Inzetbaarheid worden meegenomen in de gesprekscyclus voor flexwerkers: Ontwikkeling & Mobiliteit, Vitaliteit & Gezondheid en Betrokkenheid & Motivatie krijgen door deze gesprekken dus een belangrijkere rol.

Om Vitaliteit en Gezondheid verder te bevorderen is het nu voor werknemers van GHS mogelijk om korting op een sportschoolabonnement te krijgen.

Ook wordt er een maandelijkse nieuwsbrief ingevoerd met informatie over GHS, wijzingen in de cao/wet en andere nieuwtjes en kunnen werknemers van GHS aanspraak maken op een Financiële hulplijn / vertrouwenspersoon

Deze en andere maatregelen die op de achtergrond en in de toekomst worden getroffen dragen bij aan een vergroting van de Duurzame Inzetbaarheid en daarmee ook het werkplezier van medewerkers van GHS. Heb jij nog ideeën  om onze dienstverlening of de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers te vergroten? Dan kun je deze ook altijd kwijt in onze ideeën box 

Jeroen Dalhuisen neemt namens Groene Hart Service het certificaat Deelname Duurzame Inzetbaarheid in ontvangst