Bijdrage aan bos- en natuurbeheer infanterie schietkamp van Krinkels

In opdracht van Het Rijksvastgoedbedrijf is Krinkels in maart gestart met het bos- en natuurbeheer van het infanterieschietkamp te Harskamp. Groene Hart Service levert een grote ploeg groenvoorzieners voor dit project.

Het infanterieschietkamp te Harskamp is slechts één week in maart, september en november toegankelijk (schietvrije weken). Dus alle werkzaamheden moeten in die drie weken gereed zijn. Dit vraagt een zeer strakke planning van mensen en materieel.

Per schietvrije week zijn Krinkels en Groene Hart Service met ongeveer 70 man werkzaam op het terrein. Een zeer belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Wij mogen dan ook op geen enkele wijze de grond roeren. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit het verwijderen van ongewenste opslag in houtopstanden (ca 19.023 are) en in open terreinen (ca 7.061 are) en het verwijderen van 300 bomen. De ongewenste opslag is voor het grootste gedeelte prunus en grove den tot twee meter hoog.

Oriëntatie op het terrein
Het gehele infanterie schietkamp is in kaart gebracht in de onderhoudsapp van Krinkels. Hierin kan de medewerker alle informatie vinden over de locatie waar hij op dat moment is. Er staat exact waar wat moet gebeuren, tevens staan de verblijfplaatsen van flora en fauna hier op aangegeven. Ook worden de wijzigingen tijdens de werkzaamheden doorgegeven via de app en de vindplaatsen van niet gesprongen explosieven worden vastgelegd middels GPS coördinaten en foto’s. Ook de opdrachtgever heeft toegang tot de app en kan zo 24/7 meekijken en beschikken over alle informatie.

Evaluatie
De eerste schietvrije week ligt reeds achter ons. Na evaluatie met de klant kunnen we constateren dat het werk tijdens de eerste week goed is verlopen; we hebben vijf explosieven gevonden en zeven dassenburchten ontdekt die niet bekend waren. Door gebruik te maken van de onderhoudsapp zijn deze zaken nu goed inzichtelijk voor beide partijen.

Bron: Krinkels