Preventief medisch onderzoek (anoniem)

Om de gezonde levensstijl van onze uitzendkrachten te stimuleren, mogen wij onze medewerkers deel laten nemen aan een pilot van de Stichting Doorzaam voor een Preventief Medisch Onderzoek (anoniem). Door middel van gesprekken, fysieke testen en vragenlijsten stelt dit onderzoek medewerkers op een laagdrempelige manier in staat om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Voordeel is dat je maatregelen kunt nemen om de gestelde gezondheidsrisico’s te verkleinen, zodat verdere gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen.

Meer informatie en voorwaarden van de pilot is te vinden op de website van Stichting Doorzaam.

Wil je deelnemen aan deze pilot? Neem contact op met je vestiging!
(alleen bij voldoende deelnemers gaat de pilot van start)

Informatie wordt NIET gedeeld met werkgever

Het onderzoek houdt zich strikt aan de privacywetgeving. Dat wil zeggen dat de informatie die voortkomt uit dit medisch onderzoek alleen met de uitzendkracht zelf besproken wordt, dus niet ons als werkgever of de opdrachtgever waar je aan het werk bent.

Het is dus puur voor jezelf, wanneer je meedoet aan de pilot.